Plan kolędy

KOLĘDA  2023

Rozpoczynamy kolędę. Podczas wizyty duszpasterskiej  pragniemy spotkać wszystkich domowników. Prosimy o przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, woda święcona, kropidło; na stole Pismo św. i różaniec /pragniemy odmawiać z Wani dziesiątkę różańca/. Dzieci i młodzież prosimy,  aby przygotowali zeszyty od nauki religii. Na czas spotkania prosimy o wyłączenie telewizora, /jeśli jest włączony/. Rozmawiać będziemy: o uczestnictwie  w niedzielnej Mszy św. Ofiary składane przez parafian na kolędzie przeznaczamy na remont dachu na klasztorze.

Plan kolędy:   

Sobota – 3. II  – Rynek nr 2 – 15,  od 11,00,  1 ks. od nr 2; 2 ks. od nr 15

Poniedziałek – 5 II – Wyrzyska nr 29 – 48 od 13,00

                              –  Poznańska nr 37 – 50 od 16,00