Plan kolędy

Powracamy do tradycyjnej kolędy przed pandemią. Podczas wizyty duszpasterskiej  pragniemy spotkać wszystkich domowników. Prosimy o przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, woda święcona, kropidło; na stole Pismo św. i różaniec /pragniemy odmawiać z Wani dziesiątkę różańca/. Dzieci i młodzież prosimy,  aby przygotowali zeszyty od nauki religii. Na czas spotkania prosimy o wyłączenie telewizora, /jeśli jest włączony/. Rozmawiać będziemy: o uczestnictwie  w niedzielnej Mszy św. Ofiary składane przez parafian na kolędzie przeznaczamy na renowację ołtarza.