Intencje

                            PONIEDZIAŁEK – 2023 – 10 -2

8,00 = Do CPJ o zdrowie dla Wandy z Wągrowca

= Do CPJ o zdrowie dla Bartosza

17,30 + Jadwiga Kazimierz Doberstein zm. rodzeństwo

 

WTOREK  –  2023 – 10 – 3

8,00 + Józef Halina Henryk Sobucki rodz. Sobucki Buchholz Bembnista

+ Marianna Filip – ZP Olszewska-Snopek

17,30 + Grażyna Adamczewska 20r

= W 53 rocz. ślubu Mirosławy i Stanisława

 

ŚRODA  – 2023 – 10 – 4

8,00 = Do CPJ o zdrowie dla Bartosza

17,30 + Franciszek Henryk Daniela Józef Henryk Józef

+ Teresa Wosicka – syna Pawła z rodziną

 

 CZWARTEK – 2023 – 10 – 5

8,00 + Wiktoria Filip ich rodziców; o potrzebne łaski

+ Jerzy Kaczorowski – rodziny Lisiecki

17,30 = O zdrowie dla księdza Wojciecha

 

PIĄTEK-  2023  – 10 – 6

9,00 + Leokadia 3r Bolesław

17,30 + Artur Celi

+ Wiktoria Rajska – synów

 

SOBOTA – 2023 – 10 – 7

8,00 + Urszula Władysław Cieślak Elżbieta Dobrzyńska

= W intencji Matek Żywego Różańca

17,30 + Michalina Franciszek Serafin

+ Urszula Władysław Leszek Andrzejewski

 

            NIEDZIELA – 2023 – 10 – 8

8,30 + Feliks Kalina

10,00 + Jan Apolonia Bożęk z rodziny

+ Łucja 3r Stanisław Marciniak Błażej Sitek

11,30 + Andrzej Szubert 32r Bożena Czechowska Marcin Wawrzyn

+ Marek Szaruga – żony, dzieci i wnuków

17,30 + Marek Sztucki – Grażyny Markiewicz

 

Intencje

                            PONIEDZIAŁEK – 2023 – 09 -25

8,00 + Kazimierz Koth  zm. rodziców obu stron

+ Teresa Wosicka – ZP Olszewska-Snopek

17,30 + Grzegorz Kalka

+ Tekla Filosek – wnuczki Mileny z rodziną

 

WTOREK  –  2023 – 09 – 26

8,00 + Marek Gryczka – Mamy i Opiekunek

+ Maria Szymańska – ZP Olszewska-Snopek

17,30 + Leszek Piechocki

+ Kacper Księżniakiewicz – Sąsiadów Ogrodowej 2, 3

 

ŚRODA  – 2023 – 09 – 27

8,00 + Irena Gładysiewicz 6r

+ Adam Seipolt – ZP Olszewska-Snopek

17,30 + Tomasz Popadłowski – cioci Ireny i Józefa

 

 CZWARTEK – 2023 – 09 – 28

8,00 + Stanisław Kubalewski

+ Andrzeja Doberstein – ZP Olszewska-Snopek

17,30 + Bolesław Kwiatkowski

+ Aleksy Straszewski

 

PIĄTEK-  2023  – 09 – 29

9,00 = W 49 rocz. ślubu Zofii i Jana

17,30 + Henryk Demski Jan Maria Wacław Płaczkowski

+ Mieczysław Czecholewski – T J Wierzchosławski

 

SOBOTA – 2023 – 09 – 30

8,00 + Kazimiera Czesław Ornowski Dorota Andrzej Baranienko Helena

Stanisław Frasz

+ Jerzy Kaczorowski – Sióstr Służebniczek

17,30 + Aleksandra Kubik 7r Krystian Nowak 4r

+ Ryszard Czyż 2r rodz. Czyż Bortkiewicz i w 20 r. ślubu Joanny i Piotra

 

            NIEDZIELA – 2023 – 10 – 1

8,30 + Gertruda Józef Mateusz Sobański

10,00 + Bogusław Jadwiga Mika rodziców obojga stron

11,30 + Zofia 5r Leon Nadolski Leon Maria Marian Szpulecki Renata Wruk

+ Janina Marian Ryszard Adamowski                          //Zofia Jóźwiak

17,30 + Barbara Jadwiga Jan Wojtecki Stanisława Kazimierz Horka

Intencje

                            PONIEDZIAŁEK – 2023 – 09 -18

8,00 + Halina Wróblewska

+ Jerzy Kaczorowski – od Apteki

17,30 + Henryk Franciszek Henryk Józef Daniela Józef

+ Tekla Filosek – Janiny Oleś

 

WTOREK  –  2023 – 09 – 19

8,00 + Maria Szamska 3r – męża i dzieci

+ Robert Szalow – Zbyszka i Doroty

17,30 + Maria Szamska 3r – męża i dzieci

+ Robert Szalow – Zbyszka i Doroty

 

ŚRODA  – 2023 – 09 – 20

8,00 + Teresa Wosicka – rodz. Bednarek

17,30 + Jan 27r Eugenia Makowiecki

+ Michał Lemke – Anny Grzegorza Wylegała

 

 CZWARTEK – 2023 – 09 – 21

8,00 + Zygmunt Gackowski – ZP Olszewska-Snopek

+ Kacper Księżniakiewicz – Agnieszki Linetty z rodz.

17,30 + Eugeniusz Niedbała

+ Elżbieta Polcyn Ireneusz Bakaj

 

PIĄTEK-  2023  – 09 – 22

9,00 + Stefania Jan Eugeniusz Ryszard Kalisz

17,30 + Eugeniusz Niedbała

+ Tomasz Popadłowski – rodziców

 

SOBOTA – 2023 – 09 – 23

8,00 + Stanisław

+ Jerzy Kaczorowski – Barbary Kowbas

17,30 + Rodziny Niedbalski Gawryszak

+ Józef Babula 4r rodziców rodz. Babula Skolimowski Jan Józefa Gołdyn

 

            NIEDZIELA – 2023 – 09 – 24

8,30 + Rafał Gackowski

10,00 + Anna Walenty Junczewski

+ Czesława 3r Józef Leszek Arleta Piechocki

11,30 + Roman 33r Walentyna Zieliński

+ Genowefa Bogdan Chełminiak

17,30 + Krystyna Kaftaniak rodz. Kaftaniak Zadłużny

 

Intencje

                            PONIEDZIAŁEK – 2023 – 09 -11

8,00 = O zdrowie ks. Wojciecha

+ Kacper Księźniakiewicz – ZP Olszewska-Snopek

11,00 + Jerzy Fiderewicz – pogrzeb

17,30 + Kazimierz 35r Genowefa Czechowski

 

WTOREK  –  2023 – 09 – 12

8,00 + Marek Gryczka – ZP Olszewska-Snopek

+ Andrzej Przybylski – ZP Olszewska-Snopek

17,30 = W 25-lecie małżeństwa Danuty i Jarosław

+ Henryk Pezacki

 

ŚRODA  – 2023 – 09 – 13

8,00 + Arleta Prybińska – Haliny i Anny z rodz.

17,30 + Eugenia Maria Ludwik Błażejewski Joanna Kowalska

+ Czesława Szpekcińska – Pracowników Firmy Rolnik

 

 CZWARTEK – 2023 – 09 – 14

8,30 + Zbigniew Marciniak

10,00 + Franciszek 31r Genowefa Witkowski

12,00 = Suma Odpustowa = ks. Mateusz Nowak

17,30 = W 55 rocz. ślubu Anna i Mieczysław Zieliński

 

PIĄTEK-  2023  – 09 – 15

9,00 + Marian Aleksander

17,30 = Boże błog. dla; Kamil, Marlena, Maksymilian

+ Janina Kazimierz Joachimiak Edward Szulc

 

SOBOTA – 2023 – 09 – 16

8,00 + Stanisław Kubalewski

+ Michał Lemke – rodz. Lemke z Kazimierzewa

17,30 + Roman Maria Sójko

+ Mirosław Kantypowicz z rodziny, Andrzej Klawiński

 

            NIEDZIELA – 2023 – 0 – 17

8,30 + Janina Alojzy Szalow rodziców Barbara Lewandowska Urszula Loose

10,00 + Stanisław Kołos;

+ Emil Kątnik 2r

11,30 + Danuta Kurasz 13r

14,30 + Teresa Wosicka – wnuka Marka z rodziną

17,30 + Józef Rusin 23r

 

Intencje

           

                PONIEDZIAŁEK – 2023 – 09 -4

8,00 + Danuta Klawińska – ZP Olszewska-Snopek

17,30 + Zbigniew Gorzycki 2r – od dzieci

+ Tomasz Popadłowski – matki chrzestnej z rodz,

 

WTOREK  –  2023 – 09 – 5

8,00 + Jan Stefania Joanna Andrzej Jan zm z rodziny

17,30 + Wiktoria Kruczek – ZP Olszewska-Snopek

+ Zygmunt Gackowski – rodz. Balicki z Szubina

 

ŚRODA  –  2023  09  – 6

8,00 + Arleta Prybińska – M Tkacz z rodziną

17,30 + Jerzy Kaczorowski – żony

+ Mieczysław Czecholewski – sąsiadów Rynek 6

 

 CZWARTEK – 2023 – 09 – 7

8,00 + Michał Lemke – siostry Teresy z córką

17,30 + Tekla Filosek – córki Emilii z rodziną

+ Teresa Wosicka – synowej Elżbiety

 

PIĄTEK-  2023  – 09 – 8

9,00 + Regina Ludwik Leszek Paszkiewicz

17,30 = 50-lecie małżeństwa Teresy i Jana Krajewskich

+ Kacper Księżniakiewicz – rodz. Kant

 

SOBOTA – 2023 – 09 – 9

8,00 + Piotr Konstancja z rodz. Sytek

+ Elżbieta Bartig – ZP Olszewska-Snopek

17,30 + Rodziny Adamczewski

+ Zbigniew 2r Julian Nowak

 

            NIEDZIELA – 2023 – 0 – 10

8,30 + Bronisława Stefania Leon Szczypiorski Maria Pawelska

10,00 + Wacław 14r Jan Joanna Boruch Czesław Marianna Pawłowski

11,30 + Stanisław Szczurek rodziców obu stron Jerzy Bolesław Mlicki

17,30 + Józef Idziński zm rodziców

= Boże błog. dla małżeństw: Aleksandry i Jacka – 28 rocz. ślubu,

Agnieszki i Rafała w 23 rocz. ślubu

Intencje

             PONIEDZIAŁEK – 2023 – 08 -28

8,00 + Jadwiga 41 Wojciech Krystyna Teresa rodz. Jaszczak

17,30 + Andrzej Henryk rodziców z rodziny

 

WTOREK  –  2023 – 08 – 29

8,00 + Mieczysław Czecholewski – Z P Olszewska-Snopek

17,30 + Tadeusz Eugenia Sławomir Strzesak

 

ŚRODA  –  2023  08  – 30

8,00 + Piotr Ososko 1r zm. rodziców i siostry

17,30 + Franciszek zm. rodziców

 

 CZWARTEK – 2023 – 08 – 31

8,00 + Robert Szalow – Zbyszka i Doroty

17,30 + Jacek Jaster

 

PIĄTEK-  2023  – 09 – 1

9,00 + Ksiądz Tomasz Borowski

17,30 + Ludwik Stefania Adam Drożdż

+ Urszula Szynakiewicz 21r rodz. Szynakiewicz i Panert

 

SOBOTA – 2023 – 09 – 2

8,00 = W 45 rocz. ślubu Zofii i Andrzeja

17,30 + Stefan Domżalski

= W 90-te urodziny Stanisławy

 

            NIEDZIELA – 2023 – 0 – 3

8,30 + Wiktoria Edmund Królczyk

+ Stefan Świtalski

10,00 + Henryka Hubner

= W int. dzieci, młodzieży, nauczyciele, rodziców o Boże błog. w nauce

11,30 + Stanisław 25r Helena Piechowiak

+ Edward Wiśniewski

17,30 + Mieczysław 16r Jadwiga Konstancja Jan Niespodziany

 

 

 

 

 

 

Intencje

             PONIEDZIAŁEK – 2023 – 08 – 21

8,00 + Halina Wróblewska 17r

17,30 + Irena Bolewska 2r; o zdrowie i Boże błog. dla mamy

 

WTOREK  –  2023 – 08 – 22

8,00 = O powrót syna Piotra i dzieci do domu

17,30 = W 96 urodziny Joanny

 

ŚRODA  –  2023  08  – 23

8,00 + Jerzy Witoń

17,30 = W 37 rocz. ślubu Hanny i Jerzego

 

 CZWARTEK – 2023 – 08 – 24

8,00 + Aleksander Marian Magdalena Franciszek Grabarski

17,30 + Monika Roman Stachowiak rodziców obu stron

 

PIĄTEK-  2023  – 08 – 25

9,00 + Jan Katarzyna Grzyb

17,30 + Ludwik Maria Władysław Waliszewski

 

SOBOTA – 2023 – 08 – 26

8,00 + Grzegorz Kalka

15,00 = Dożynki Powiatowo-Gminne

17,30 + Rafał Gackowski

 

            NIEDZIELA – 2023 – 08 – 27

8,30 + Regina Mieczysław Prus zm. rodziców

10,00 + Leon 5r Maria Marian Szpulecki Zofia Leon Nadolski Renata Wruk

Zofia Jóźwiak

11,30 = Dziękczynna Parafian za dary ziemi

17,30 + Stanisława Franciszek Jerzakowski Jadwiga Jan Radomski z rodzin

 

 

 

Intencje

             PONIEDZIAŁEK – 2023 – 08 – 14

8,00 = W intencji małżonków w rocznicę ślubu: Maria i Jan – 55r;

Anita Adam – 26r ;  Magdalena i Maciej – 15r;

1        12,30 + Marianna Filip – pogrzeb

17,30 + Stanisława Domżalska 3r

 

WTOREK  –  2023 – 08 – 15 – Wniebowzięcie NMP

8,30 + Antoni Dziewit

10,00 + Joanna 20r Franciszek Pawlak rodz. Pawlak i Strzyżewski

11,30 = W 25 rocz. ślubu Magdaleny i Dariusza

17,30 = W intencji parafian

 

ŚRODA  –  2023  08  – 16

8,00 + Michał Lemke – Grażyny Edmunda Brońka

17,30 + Teresa Władysław Florian 39r Rajski

 

 CZWARTEK – 2023 – 08 – 17

8,00 = W 27 rocz. ślubu Barbary i Jacka

17,30 + Emil Kątnik

 

PIĄTEK-  2023  – 08 – 18

9,00 + Bolesław Leokadia zm z obu rodzin

17,30 + Czesław Boncel 4r

 

SOBOTA – 2023 – 08 – 19

8,00 + rodziny Strzelecki i Ordon

17,30 = W 17 rocz. ślubu Pauliny i Łukasza

 

            NIEDZIELA – 2023 – 08 – 20

8,30 + Helena 26r Bronisław Jabkowski

10,00 + Bernard Henryka Helena Zofia Marek Edmund Wiktor Maria

Barbara Zientara

11,30 = W 40-lecie ślubu Blandyny i Janusza

17,30 + Władysława Stanisława Antoni Alojzy Kalka

Intencje

             PONIEDZIAŁEK – 2023 – 08 – 7

8,00 =  za parafian

17,30 + Kazimierz 31r Jadwiga Doberstein zm rodzeństwo

 

WTOREK  –  2023 – 08 – 8

8,00 + Tekla Filosek – rodziny Szydełko

17,30 + Ewa Stefan Wrzyszcz

 

ŚRODA  –  2023  08  – 9

8,00 + Robert Szalow – rodziny Szalow

17,30 + Jolanta 5r Mieczysław Mierzejewski

 

 CZWARTEK – 2023 – 08 – 10

8,00 + Ludwika Antoni z rodziny Nowicki

17,30 = W 10 rocz. ślubu : Pauli i Macieja

 

PIĄTEK-  2023  – 08 – 11

9,00 + Stefan zm. rodziców

17,30 + Zuzanna Leon Lemiesz

 

SOBOTA – 2023 – 08 – 12

8,00 = W 10 rocz. ślubu Małgorzaty i Macieja Kaźmierczak

17,30 + Ryszard Michalski – od Przyjaciół

 

            NIEDZIELA – 2023 – 08 – 13

8,30 + Leszek Ambrozik Stanisława Andrzej Maciej Katarzyński zmarłych

Rodziców i teściów

10,00 + Jan Witkowski 26r

11,30 + Czesława Waliszewska 1r – dzieci z rodzinami

17,30 + Czesław Krystyna Anna Franciszek Michalski

 

 

 

 

Intencje

             PONIEDZIAŁEK – 2023 – 07 – 31

8,00 + Jan Kaczmarek

17,30 + Zofia Antoni Gacki

 

WTOREK  –  2023 – 08 – 1

8,00 + Ks. Tomasz Borowski

17,30 + Józef Rusin

 

ŚRODA  –  2023  08  – 2

8,00 + Ludwik Irena Maria Gola i ich rodziców Franciszka Ludwik

17,30 + Halina 10r Michał Staszewski rodz. Staszewski Wrzeszczyński

 

 CZWARTEK – 2023 – 08 – 3

8,00 + Piotr 7r Emilia Kołos

17,30 + Franciszek Palinkiewicz 37r

 

PIĄTEK-  2023  – 08 – 4

9,00 = O zdrowie dla ks. Wojciecha

17,30 + Ludwika 8r Leon Stanisław Paweł Jerzy Fiałkowski

 

SOBOTA – 2023 – 08 – 5

8,00 + Stanisława Dzięcielewska i rodzeństwo

17,30 + Marzenna Borucka 12r

 

            NIEDZIELA – 2023 – 08 – 6

8,30 + Jan Skimina 1r

10,00 + Kunegunda Wincenty Augustyn

11,30 + Barbara Białecka – chrześniaczki Kasi z rodziną

17,30 + Adam Mariusz Przykłocki