XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

                                                                                        15. X. 2023 r.

         W dzisiejszą  niedzielę przeżywamy 23 Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – cywilizacja życia” Młodzież będzie zbierać ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

        Jutro /16.X./ przypada 45 rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Dziękujemy Bogu za Św. Jana Pawła II. .

        W środę święto św. Łukasza Ewangelisty. Modlimy się w intencji służby zdrowia. 

        Różaniec po wieczornej Mszy św. a w sobotę i niedzielę przed wieczorną Mszą św. o 17, 00. Odmawiajmy różaniec w rodzinach.        

Dziesiątka różańca dla dzieci we wtorek i czwartek o 16,00.

        Msza św. dla dzieci I-komunijnych dzisiaj o 14,30. Dzieciom poświęcimy różańce.

16 października o 17.00 droga krzyżowa, prowadzi grupa Ojca Pio.

18 października dodatkowy różaniec dla dzieci o 16.00 w ramach akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” w intencji pokoju na świecie.

         Za tydzień Niedziela Misyjna rozpocznie tydzień szczególnej modlitwy w intencji wszystkich, którzy ewangelię zbawienia niosą na krańce świata. Dzieło misyjne wspierać będziemy naszymi ofiarami składanymi na tacę w przyszłą niedzielę.

        Bóg za ofiary na ołtarz składane w biurze parafialnym. Zachęcamy do czytania Przewodnika Katolickiego.

        Wymienianki roczne  można składać w biurze parafialnym