XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

                                                                                        8. X. 2023 r.

         W przyszłą niedzielę – 15. X. – przeżywać będziemy XXIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – cywilizacja życia”. Młodzież będzie zbierać ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

        W poniedziałek po różańcu spotkanie grupy modlitewnej św. ojca Pio.

        W piątek różaniec fatimski po wieczornej Mszy św.

        Różaniec po wieczornej Mszy św. a w sobotę i niedzielę przed wieczorną Mszą św. o 17, 00. Odmawiajmy różaniec w rodzinach.        

Dziesiątka różańca dla dzieci – wtorek i czwartek – o 16,00.

        W czwartek na Mszę o 17,30 zapraszamy ministrantów, lektorów a szczególnie kandydatów na ministrantów.

        Msza św. dla dzieci I-komunijnych w niedzielę /15. X./ o 14,30. Dzieciom poświęcimy różańce.

        Bóg za ofiary na ołtarz składane w biurze parafialnym. Dzisiejszą składkę też przeznaczamy na ołtarz.

        Zachęcamy do czytania Przewodnika Katolickiego.

        Wymienianki roczne  można składać w biurze parafialnym.

        Odeszła od nas śp. Maria Karczewska z ul. Wyrzyskiej. Zmarłą polecamy miłosierdziu Bożemu.