UROCZYSTOŚĆ JEZUSA   CHRYSTUSA KRÓLA   WSZECHŚWIATA

                                                                                     26. XI. 2023r.

        Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kieruje ona naszą myśl ku rzeczom ostatecznym. Chrystus Król przyjdzie drugi raz na ziemię, jako Sędzia, by odpłacić każdemu za jego życie.   

        W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Nowy Rok Kościelny – 2023/2024 – pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Katecheza dla dorosłych przed XX leciem Diecezji w poniedziałek 27.XI. po wieczornej Mszy św.

        Dziesiątka różańca w intencji pokoju na świecie w czwartek o 16,00.

        Spotkanie ministrantów i lektorów w czwartek o 17,30.

        W I piątek adoracja Najśw. Sakramentu o 20,00 i okazja do spowiedzi Dzieci i młodzież spowiadać będziemy na Boże Narodzenie – 18.grudnia.

        W I sobotę nabożeństwo wynagradzające Sercu Maryi o 7,15

       Wymienianki roczne można składać w biurze parafialnym. Nową wersję czytać będziemy od przyszłej niedzieli.

        Bóg zapłać za ofiary na ołtarz składane w biurze parafialnym.

        Odpust parafialny w  Czeszewie w niedzielę – 3  XII.  o 12,15.

        Można nabyć świece wigilijne: małe – 10  zł. duże – 20 zł.

Caritas Diecezji Bydgoskiej będzie udzielała pomocy migrantom i uchodźcom – 27.11 o godzinie 11.00 w salce katechetycznej.

W zakrystii do nabycia są kartki świąteczne z polichromią z naszej świątyni, jest to cegiełka na remont ołtarza.

8 grudnia po wieczornej Mszy Świętej będzie nabożeństwo nałożenia szkaplerza. Potrzebne jest do tego odpowiednie przygotowanie Szczegółowe wyjaśnienia u ks. Stanisława.

Katecheza przed bierzmowaniem: kl. 8 – w piątek, kl. 1 ponadpodstawowa – w sobotę, a kl. 7 w poniedziałek (4 grudnia), początek od 17.30.