NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

31 – 03 – 2024r.
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią jest
najpiękniejszą nowiną. Bóg zapewnia nas, że jest większy od
wszelkiego cierpienia i śmierci. Ten dzień napełnia nasze
serca radością i nadzieją, że mimo zła i cierpienia, którego
tak wiele dziś na świecie, czeka nas wieczne szczęście u boku
naszego Pana. Niech Zmartwychwstały Chrystus gładzi w
naszym życiu każdy grzech i pociąga nasze serca ku
większej miłości Boga i Bliźniego.
W dzisiejszą Uroczystość dalsze Msze św. jak w niedzielę Jutro –
Wielkanocny Poniedziałek – Msze św. jak w niedzielę. Składka na KUL.
W Piątek Wielkanocny nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych W niedzielę /14. 04./ przypada święto Chrztu Polski.
W sobotę – 6 kwietnia – kościół bydgoski dziękuje na XX-lecie
istnienia naszej diecezji. Suma dziękczynna o 12,00 w bazylice św.
Wincentego a’Paulo. Ksiądz Biskup zaprasza diecezjan.
Z tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpocznie Tydzień
Miłosierdzia.
Bóg zapłać za dekorację kościoła, ciemnicy i Grobu Pańskiego:
Siostrom Służebniczkom, panom: Kubalewski Marcin Michał, Dudziak,
Alichniewicz, Kubik. Pani Kosmatce za lśniące lichtarze i chrzcielnicę.
Bóg zapłać za liczne kwiaty one świadczą o waszej miłości do
Zmartwychwstałego.
Odeszła od nas śp. Małgorzata Szarafin z Polnej. Zmarłą polecamy
miłosierdziu Bożemu.