2 NIEDZIELA ZWYKŁA

                                                                  14. I. 2024 r.

        W Kościele od  18 – 25 stycznia – Tydzień  Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tych dniach gorąco prosimy Zbawiciela: „aby wszyscy byli jedno”, „aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz”.

        Msza św. dla dzieci kl. III i rodziców – 21. I. – o 14,30.  Dzieciom I-komunijnym poświęcimy gromnice 2 II na Mszy św. o 16,00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można składać w podwórzu plebanii. Odbiór tego sprzętu nastąpi 3 lutego.

Odszedł od nas śp. Marek Waliszewski z Iwna i Irena Kalka z ul. Polnej. Pogrzeb w środę o 11,00. Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

Aktualny plan kolędy znajduje się w zakładce „Plan kolędy”

Patrz:

https://sanktuarium-kcynia.pl/plan-koledy/