17  NIEDZIELA  ZWYKŁA

30. VII.  2023 r.

Wtorek  – 1. VIII. – rozpocznie się miesiąc sierpień, tak bardzo bogaty w wydarzenia i rocznice znaczące dla naszej Ojczyzny: Cud na Wisłą, Powstanie Warszawskie, Sierpień 1980 r. a teraz rolnicy pracują, by zebrać to, co urosło; pielgrzymi w Lizbonie na Świtowych Dniach Młodzieży; a nas wszystkich Biskupi wzywają do trzeźwości.

W I czwartek modlimy się o powołanie do służby Bożej.  I piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20,00 i okazja do spowiedzi św.  Spowiedź św. w I piątek od godz. 16,30

W I sobotę miesiąca /5.08./ nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi: 7,15 – wystawienie Najśw. Sakramentu, rozmyślanie, różaniec i Msza św.  Spowiedź chorych z wiosek – sobota 5. 08. – od 9,00. Chorych prosimy zgłosić..

W przyszłą niedzielę święto Przemienienia Pańskiego przypomina prawdę o Synu Człowieczym, o Którym z obłoku mówi Głos:: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Czy zawsze słucham Jezusa?

Wczoraj adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlaczego tak mało znalazło czas dla Jezusa Eucharystycznego?

 Bóg zapłać za ofiary na renowacje ołtarza składane w biurze parafialnym. Na MIVA Polska przekazaliśmy 1515 zł. – Bóg zapłać.

Firma JAWIS p. Jacka Wiśniewskiego rozpoczęła prace przy przełożeniu dachu na klasztorze. I etap – 285 tyś zł. Dotacja – Urząd Marszałkowski – 200 tyś, wkład parafii – 85 tyś.

        Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Gołańczy w przyszłą niedzielę 6.08. suma o 12,00.

Odszedł od nas śp. Adam Seipolt z ul. Libelta. Zmarłego polecamy miłosierdziu Bożemu,