15 NIEDZIELA  ZWYKŁA

16. VII. 2023 r.

W pracy i odpoczynku miejmy czas dla Boga, pamiętajmy o pacierzu i niedzielnej Mszy św. posilajmy się często Komunią świętą. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla pracujących na roli. Pamiętajmy w modlitwie o pielgrzymach podążających na Jasną Górę.

Wspomnienie św. Krzysztofa – wtorek 25 lipca – Dzień Imienin Księdza biskupa Krzysztofa. Pamiętajmy w modlitwach o naszym Biskupie Ordynariuszu.

Tydzień św. Krzysztofa; 23 – 30 lipca. Poświęcenie pojazdów mechanicznych w niedzielę 23 lipca – po każdej mszy świętej. Składane ofiary zostaną przekazane na fundusz dla misjonarzy  MIVA – POLSKA.

Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje ołtarza w biurze parafialnym i na tacę w ubiegłą niedzielę.

Trwają prace renowacyjne. Pana dr Solida Lim i Studentki wspomagajmy naszymi modlitwami.

Firma „Jawis” pana Jacka Wiśniewskiego ustawiła rusztowanie – Bóg zapłać.

  Pan Adam Zatylny i pan Mirosław Melerowicz pracują przy schody do kościoła.

Rodzinie Jakubiak Bóg zapłać za ziemniaki, rodzinie Kosmatka i panu Dudziak za prace dla parafii.

Zachęcamy do czytanie Przewodnika Katolickiego.