Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

„Twemu Sercu cześć składamy,

O Jezu nasz, o Jezu.

Twej litości przyzywamy,

O Zbawicielu drogi.

Chwała niech będzie zawsze i wszędzie,

Twemu Sercu, o mój Jezu!” – śpiewaliśmy podczas procesji oddając cześć Sercu Jezusowemu.

W Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego odśpiewaliśmy Litanie do Serca Jezusowego w kaplicy na kalwarii.

Dzisiaj również przypada 21. rocznica kanonizacji Ojca Pio, z tej okazji Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio miała również swoje spotkanie formacyjne, łącząc się z wszystkimi grupami modlitewnymi na całym świecie.