U progu Nowego Roku

„Panie Jezu Chryste! W wieczór kończącego się roku zgromadziliśmy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie…” – modliliśmy się podczas nabożeństwa na zakończenie roku.

U progu kolejnego roku, w ostatni dzień starego roku wdzięcznym sercem wyśpiewaliśmy Bogu: Ciebie Boga wysławiamy…, aby uwielbiać Go za wszystkie dary otrzymane w minionym roku, a za wszystkie grzechy i zaniedbania prosiliśmy o przebaczenie. Stojąc także wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcąc ulegać lękowi ani złym przeczuciom, z ufnością wobec naszego Ojca zawierzyliśmy nadchodzący czas.

„Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdego dnia naszego życia. Często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebne są nam takie momenty w życiu, w których moglibyśmy głębiej zastanowić się nad sobą. Odpowiednią do tego chwilą jest koniec każdego roku”.

Fotorelacja: Julia Kosmatka