Spotkanie opłatkowe 2024

Przedstawiciele naszych wspólnot parafialnych zgromadzili się na wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest spotkanie opłatkowe, które odbyło się w atmosferze radości, wspólnoty i modlitwy.

To wydarzenie zapisuje się w kronice parafialnej jako moment pełen wdzięczności za mijający rok, wzmacniania więzi społecznych i składania życzeń, łamiąc się opłatkiem, z myślą o przyszłości, a jednocześnie jest to moment jedności.

Na tym spotkaniu nie mogło też zabraknąć odczytania fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu i wspólnego śpiewania kolęd. Atmosfera była pełna radości, rozmów i wesołych anegdot.

To historyczne już spotkanie opłatkowe, zapisane w kronice pod dzisiejszą datą, jest pięknym świadectwem jedności, radości i wspólnoty, które charakteryzują życie parafialne. Wspólnota pozostaje wdzięczna za te chwile i może kontynuować budowanie silnych więzi parafialnych. Oby w przyszłym roku nikogo nie zabrakło!