Różaniec fatimski

Tradycyjnie, w kolejną już, 106. rocznicę objawień w Fatimie ulicami naszego miasta przeszła procesja różańcowa.

W tym roku rozważaliśmy tajemnice radosne, modląc się o to, by nasze Rodziny były Bogiem silne. Jedna procesja z dwóch Kcyńskich parafii, przeszła od Fary ulicą Libelta, Młyńską, Wyrzyską, Polną i Klasztorną. Zakończyła się obrzędem Komunii Świętej i Apelem Jasnogórskim.

Fotorelacja: Julia Kosmatka