Pierwszy etap renowacji ołtarza głównego za nami!

Wraz z rozebraniem rusztowań zakończył się pierwszy etap renowacji głównego ołtarza w naszym sanktuarium. Można by nawet powiedzieć, że był to już drugi etap, ponieważ w roku ubiegłym zostały przeprowadzone prace wstępne, które polegały na zbadaniu stanu ołtarza, ustaleniu jego pierwotnego wyglądu, zdemontowaniu figur Boga Ojca, Najświętszej Maryi Panny oraz Orła, które zostały później poddane gruntownej renowacji. Zdjęto także Cudowny krucyfiks, który także został odrestaurowany oraz wymieniono poduszkę pod krzyżem.

Tegoroczne prace renowacyjne rozpoczęły się z początkiem lipca i trwały niespełna miesiąc. Wykonywane one (również te w poprzednim roku) były przez pana doktora Solidę Lim, panią Annę Lim oraz studentki z toruńskiego uniwersytetu. Wachlarz prac był szeroki. Polegały one między innymi na szlifowaniu starych warstw farby, odsalaniu, a także uzupełnianiu ubytków w tynkach. Figury, Boga Ojca, NMP oraz Orła zostały pozłocone. Pozłocone zostało również obramowanie Cudownego Pana Jezusa oraz część gzymsów na górze ołtarza. Ponadto wyczyszczone i zakonserwowane zostały wota oraz lampka wieczna. W ołtarzu zostało wymienione oświetlenie i elektryka.

Koszt renowacji ołtarza:
-konserwacja i złocenie figur -63 274 zł
-złocenie ołtarza (złoto i praca) – 20 000 zł
-rusztowanie, faktura na Uniwersytet, wyżywienie pracowników – 10 850 zł
-koszt łączny – 94 124 zł

Dotacje:
-Urząd Miasta w Kcyni – 10 tyś.
-Starostwo Powiatowe w Nakle – 10 tyś.
-Bank Spółdzielczy w Kcyni – 3 tyś.

Celem na przyszył rok jest zakończenie renowacji, m.in. pozłocenie kapiteli, waz, gzymsów. W sumie około 22 m2. Złoto na 1 mto koszt 2 tyś. zł. Wydatki w przyszłym roku to ponad 44 tysiące zł.