Pielgrzymka z Bydgoszczy

Katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana przybyła z pielgrzymką do naszego Sanktuarium 9 września br.

Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej, po której zapoznali się z historią tego świętego miejsca.

Fot. Julia Kosmatka