Pielgrzymka w intencji nowych powołań…

W pierwszy czwartek października nasz dekanat i dekanat Szubin uczestniczyli w pielgrzymce do katedry bydgoskiej w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Taką mszę zwykło nazywać się „Cibavit” od pierwszych słów starożytnej łacińskiej antyfony śpiewanej na wejście. Pochodzi ona z Psalmu 80 – „Nakarmił ich wyborną pszenicą, alleluja i nasycił miodem z opoki, alleluja, alleluja, alleluja. Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba”.

Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Tadeusz Lesiński, dziekan szubiński, a słowo Boże wygłosił ks. kan. Michał Kostecki, dziekan kcyński. We Mszy Świętej wzięli również udział kapłani z dekanatów oraz wierni, którzy w tym dniu pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, by przez ręce naszej Patronki Diecezji wyprosić u Boga nowe powołania. Swoim śpiewem Mszę Świętą ubogacił chór Akatyst z Kcyni pod okiem dyrygenta pani Agnieszki Maciejewskiej.

Po zakończonej Mszy Świętej młodzież z dekanatów spotkała się z diecezjalnymi duszpasterzami powołań i klerykami w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym.

Polecajmy w naszych modlitwach Dobremu Bogu sprawę nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Fot. Julia Kosmatka