Pasterka 2023 AD

Tradycyjnie przed północą rozbrzmiała w kościele śpiewem naszego chóru Akatystu „Cicha noc”, po czym ks. Stanisław poświęcił nowy żłóbek. O północy Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji parafian przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Michał Kostecki.

„Tajemnica Bożego Narodzenia niezmiennie prowadzi nasze myśli w naszym Sanktuarium Krzyża Świętego ze żłóbka na Krzyż. A pomiędzy nimi ołtarz, na którym dokonuje się nasze zbawienie i Chrystus Pan przychodzi do nas, żeby przebywać w naszych sercach” – zaznaczył Ks. Proboszcz.

Fotorelacja: Julia Kosmatka