Ogłoszenie społeczne

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zachęca do składania podań do klas pierwszych:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta
  • Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista,
  • oraz do klasy wielobranżowej w Branżowej Szkole I stopnia

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy sekretariatu szkoły tj. od 7.00 do 15.00.