KONCERT PASYJNY „Krzyż trwa, choć świat się zmienia”

Dla Ukrzyżowanego zaśpiewali 25 marca 2023 roku Zespół regionalny Pałuki i chór Akatyst.

Kilka słów o wykonawcach:

Zespół Regionalny Pałuki, powstał w 1956 roku. Zespół ten kultywuje kulturę regionu i nawiązuje do autentycznego folkloru. Działa przy Gminnym Centrum Kultury w Kcyni. Zaśpiewał i zagrał m. in. „Witam, Cię witam”, Ogrodzie oliwny”, „Rozmyślajmy dziś”, „Krzyżu święty”, „Dobranoc, Głowo święta”,

Chór AKATYST działający przy Parafii pw. WNMP w Kcyni od blisko już 20 lat pod kierunkiem Agnieszki Maciejewskiej. Skupia dziewczęta w różnym wieku – od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe. Zaśpiewały „Zawitaj Ukrzyżowany”, „Krzyżu Chrystusa”, „Płaczcie anieli”, „Rozpięty na ramionach”.

W tym roku podczas koncertu pasyjnego towarzyszyły słowa św. Jana Pawła II dotyczące tajemnicy Krzyża.

Uznanie dla wykonawców zgromadzona publiczność wyraziła wielkimi brawami! A wszystko to na chwałę Ukrzyżowanego.

„Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!
Stat crux dum volvitur orbis [Krzyż trwa, choć zmienia się świat – red.]. Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa”. św. Jan Paweł II