Każdy misjonarz w jednym ręku trzyma krzyż, a w drugiej różaniec!

W tę drugą niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w sposób szczególny dzień łączności z misjonarzami na całym świecie.

Na każdej Mszy Świętej Słowo Boże wygłasza ks. Andrzej Marmurowicz, wieloletni misjonarz, moderator diecezjalny Żywego Różańca, obecnie wikariusz parafii pw. Wspomożycielki Wiernych w Niemczu.

Oto kilka myśli, wartych zapamiętania:

„Każdy i każda z nas otrzymuje skarb wiary na chrzcie świętym, a w sakramencie bierzmowania, siłę by się nim dzielić. Każdy więc z nas jest misjonarzem.”

„Każdy misjonarz w jednym ręku trzyma krzyż, a w drugiej różaniec. (…) Matka Boża czuwa nad nami także dzisiaj, mówi do nas jak w Kanie: Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie, mój Syn.”

„Mamy być jak węgielki, rozpalać się nawzajem wiarą, dawać światło innym dookoła nas.”

Ksiądz Andrzej zaprasza również nas do tworzenia w naszej parafii kół Żywego Różańca. „Każdy, matka, żona, panienka, ojciec, mąż, córka i matka, dziecko i babcia też – może być częścią róży różańcowej. Wystarczy odmówić jedną dziesiątkę różańca”. „Będąc w takiej róży, wspieramy się nawzajem, nasza modlitwa jest silniejsza.”

Zachęcamy do włączenia się w dzieło Żywego Różańca.

„Odmawiając różaniec, zbawiamy świat”- dodał kaznodzieja.