Jak dobrze przeżyć Wielki Post?

Podczas dzisiejszej katechezy dla dorosłych pochylaliśmy się nad zagadnieniem: Jak dobrze przeżyć Wielki Post?

Przewodnikiem była nam św. Teresa z Avili, hiszpańska mistyczka, jej przykład nawrócenia oraz słowa, które zostawiła w swoich dziełach, ukazując prawdziwy sens Wielkiego Postu.

Zwróciliśmy również uwagę na trzy filary Wielkiego Postu: post, modlitwę i jałmużnę.

Katechezy dla dorosłych, są formą pogłębiania i umacniania swojej wiary, już dzisiaj zapraszamy na następną.