I Komunia Święta dzieci

„Oto nastał dzień wspaniały,
Pełen światła i radości,
Stoję z dłońmi złożonymi,
Ciebie tylko wielbić chcę

Uroczysty dzień komunii
Jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
Dziś objawił miłość swą.”

Dzisiaj, 14 maja, podczas Mszy Świętej o godzinie 10:00 dzieci klas trzecich z naszej parafii, po raz Pierwszy przyjęły Komunię Świętą.

Módlmy się, by dzieci przez całe życie kochały Jezusa i przyjmowały Go często w Komunii św.

Dzieci w „białym tygodniu” uczestniczą w wieczornej Mszy św.

Fotorelacja: Robert Koniec