13 NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. VI. 2024 r.

W pracy i odpoczynku miejmy czas dla Boga, pamiętajmy o pacierzu
i niedzielnej Mszy św. posilajmy się często Komunią świętą. Módlmy się o
bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.
W liturgii wspominamy: – środę – święto św. Tomasza Apostoła, –
sobotę – błog. Marii Teresy Ledóchowskiej
W I czwartek miesiąca modlimy się o powołania do służby Bożej. W
I piątek adoracja Najśw. Sakramentu od 20,00 i spowiedź św..
W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagrodzenie Niepokalanemu
Sercu Maryi: o 7,15. Spowiedź chorych z wiosek od 9,00.
Bóg zapłać za ofiary na prace remontowe składane w biurze
parafialnym. Składkę z przyszłej niedzieli przeznaczymy również na ten cel
Chór Akatyat brał udział w IV Wojewódzkim Konkursie Chórów i
Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko –  Pomorskiego W
kategorii chórów jednorodnych zdobył: Złoty dyplom. Dyplom statuetkę
oraz nagrodę finansową – 500 zł za najwyższą punktację.
Odpust parafialny ku czci św. Małgorzaty w Chojnie – w niedzielę 7
lipca. Suma odpustowa o 12,00
Odeszła od nas śp. Maria Markiewicz z Żurawi. Pogrzeb w
poniedziałek o 11,00. Zmarłą polecamy miłosierdziu Bożemu.