11 NIEDZIELA ZWYKŁA

16. 06.2024r

Msza św. dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego w
czwartek 20 czerwca o 17,30. Spowiedź dzieci i młodzieży od 16,30.
Rodzice niech przypilnują, by dzieci kończyły rok nauki z Bogiem. Wciąż
aktualne są słowa Pana Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i
nie przeszkadzajcie im”.
W liturgii wspominamy:

-poniedziałek św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

-piątek św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
W piątek /21. czerwca/ przypada 37 rocznica święceń kapłańskich biskupa
Krzysztofa – pamiętajmy w modlitwach.
W poniedziałek – 17 VI – Droga Krzyżowa na kalwarii o 17,00 –
prowadzi grupa modlitewna ojca Pio.
Ksiądz Stanisław głosić będzie rekolekcje dla Kościoła Domowego w
dniach: 27. 06.– 17. 07. br. w Białym Dunajcu. Dlatego spowiedź chorych z
miasta – z posługą ks. Stanisława – w poniedziałek 24 czerwca od 9,00.
Odpust parafialny ku czci Narodzenia św. Jana Chrzciciela w
Panigrodzu w przyszłą niedzielę. Suma odpustowa o 12,00.
XX Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę rusza 21
lipca. Grupa „Złota” z Górki Klasztornej – 19 lipca. Kcynia – 20 lipiec.
Odszedł od nas śp. Zygmunt Gruszka z ul. Poznańskiej. Zmarłego
polecamy miłosierdziu Bożemu.